PILA BUDIŠOVICE
DŘEVO OD NÁS RADOST PRO VÁS
Telefon+420 773 663 326

O nás

Pilařská výroba v Budišovicích - Zátiší byla zahájena v roce 1941 a v témže roce byla ukončena výroba na staré pile v Horní Lhotě. Starou pilu v Horní Lhotě vlastnil Jan Vlček, který byl velkým podnikatelem a magnátem v tehdejší době na Ostravsku. Výroba na staré pile byla ukončena z důvodu, že na pilu nebylo možno vybudovat vlečku pro železniční vagóny. Také strojní zařízení bylo příliš staré a sním doprovázena výrobní kapacita byla taktéž nízká. Jan Vlček potřeboval svou výrobu rozšířit a zmodernizovat strojní zařízení a proto se rozhodl v roce 1939 vybudovat novou pilu. Provoz na nové pile byl zahájen v roce 1941. V nově vybudované pile se výroba více než zdvojnásobila. Nová pila byla následně připojena na železniční trať Ostrava-Svinov - Budišovice-Zátiší. Tehdy Jan Vlček mohl využít železniční dopravy pro zásobování vlastních továren a také exportoval řezivo do Rakouska a Německa. Po válce v letech 1945 byla pila znárodněna. V roce 1990 se pila stala zcela samostatným závodem Moravskoslezských dřevařských závodů, a .s. Šumperk. Od tohoto roku pila procházela značnými modernizacemi.

Firma Kabelové rozvody, s.r.o. převzala pilu po panu Beckovi do pronájmu v roce 2001. Pila byla ve značně zdevastovaném stavu. Firma si následně nechala vypracovat znalecký posudek. V tomto posudku jsou uvedeny práce, které musely být provedeny před zahájením zkušebního provozu. Firma Kabelové rozvody, s.r.o. měla pilu pronajatou do roku 2003. Po tomto roce firma Kabelové rozvody, s.r.o. pilu odkoupila od správce konkurzní podstaty a tato firma vlastní Pilu Budišovice i dnes.Dřevo od nás radost pro Vás!!!

V roce 2014 došlo ke změně názvu společnocti na Pila Budišovice s.r.o. a otevření prodejny v Ostravě.