PILA BUDIŠOVICE
DŘEVO OD NÁS RADOST PRO VÁS
Telefon+420 773 663 326

 

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0003870

Název projektu: Vzdělání zaměstnanců Pila Budišovice s.r.o.

Informace o projektu: Žadatelem projektu je firma Pila Budišovice s.r.o. Předmětem je školení pro 22 osob v oblasti obecného IT, měkkých a manažérských dovedností, technického a jiného odborného vzdělávání, účetních, ekonomických a právních kurzů a dále v obasti interního vzdělávání.